Actueel

Biografie
  Foto's

Boeken
  Stilstand
  Het Vlaams Blok in elk van ons

Contact

Biografie

° 16 mei 1964, Brugge. Groeide op in Knokke-aan-Zee. Woont en werkt sinds 1991 in Borgerhout (Antwerpen) met Anne Provoost en hun drie kinderen.

Studeerde Germaanse Filologie aan de KULeuven (1982-86) – grootste onderscheiding. Thesis: The American Sophisticates, 1865-1930, an investigation of the origin, the growth and the nature of a decadent consciousness in American literature. Volgde postgraduaat Antropologie (KULeuven) en Master in English (University of Minnesota). Woonde in 1987 en 1988 in de Verenigde Staten (Minneapolis).

Was van 1989 tot 1996 fondsredacteur bij de Leuvense uitgeverijen Kritak en Van Halewyck. Schreef in 1990 een Basisencyclopedie voor de jeugd (Deltas), die ook in een Franse vertaling verscheen (Chantecler). Was in 1993 laureaat van de ECI-essayprijs met het essay De goede verstaanders. Censor/sensor – censuur/sensuur (Schandelijke boeken, De Haan, 993).

Schreef na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 het essay Het Vlaams Blok in elk van ons, dat als eerste Kerstessay gepubliceerd werd in De Standaard en later ook als boek verscheen (Van Halewyck, 2001). In 2003 verscheen de Franse versie, in een vertaling van Pascale Bonnet: Le Vlaams Blok en chacun de nous (Éditions Luc Pire). Kreeg voor het essay de driejaarlijkse literaire prijs van de provincie West-Vlaanderen.

Publiceerde in de volgende jaren vooral over cultuurparticipatie. Belangrijkste teksten uit die periode: Kunst als bezwering, cultuur als feest – over de mogelijke slagkracht van kunst tegenover maatschappelijke onverdraagzaamheid (Cultureel jaarboek Antwerpen, 2001), Pleidooi voor onveiligheid – definities en tegendefinities bij het debat over publieksparticipatie (Pigment, 2003), Comfort en competentie (Courant, 2004), Kind aan huis – niet iedereen, wel zo veel mogelijk? (HetPaleis, 2004), Het kind en de rekening – naar de kern van het participatiedebat (HetPaleis, 2005), Kunst is als lucht – pleidooi voor een doelgericht kunstbeleid (online-essay, 2006).

Schreef tussendoor ook politieke essays, o.a. Mijn straat en ik – over burgerzin en het sociale verkeer (Reflector, 2002), Dat andere huis (Sampol, 2002), Het verschil is vandoen – over de vijfde ideologie (Oikos, 2003), Lynchdemocratie – beschouwingen bij het collectieve ontslag van het Antwerpse schepencollege (online-essay, verkorte versie in De Standaard), Definities van voldoende en onvoldoende (De Standaard, 2007), Niet de vaderen maar de kinderen – communautarisme en het groene denken (Waar België voor staat – een toekomstvisie, Meulenhoff/Manteau, 2007)

Schreef eind 2003 voor de bewonersvereniging BorgerhouDt van Mensen het stedenbouwkundig essay Herwonnen stad, waarin hij het Ringpark De Knoop of de overkapping van de Antwerpse ring tussen Borgerhout en Deurne concipieerde. Het project staat inmiddels opgenomen in het Antwerpse structuurplan.

Richtte in 2004 het actiecomité De Ploeg op, een samenwerkingsverband van zeven buurtcomités in en rond de Antwerpse Kievitwijk. Publiceerde in 2004 en 2005 diverse teksten en essays over hun strijd rond de projectontwikkeling op het Antwerpse Kievitplein.

Lanceerde in 2005 voor en vanuit het Antwerpse bewonerscollectief stRaten-generaal een alternatief voor de Oosterweelverbinding. Voert sindsdien – samen met vele Antwerpenaren – succesvol oppositie tegen deze geplande snelweg door Antwerpen. Publiceerde daarover het boek Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie – Het Oosterweeldossier (Van Halewyck, 2013).

Is lid van de raad van bestuur van HetPaleis en van de ledenraad van het Urban Studies Institute (Universiteit Antwerpen). Werkt aan een boek over burgeractivisme en de rol daarvan binnen een 21ste-eeuwse democratie.

Voor meer biografische informatie, lees ook volgende interviews:
Print deze pagina... enkel als het niet anders kan!