Actueel

Auteur

Boeken

Essays

Opinies

Interviews

Contact

Red de democratie

'Een tot nadenken stemmend en tot actie bewegend boek.' (Tomas Vanheste in De Correspondent)

'Red de democratie! van Manu Claeys, die erin geslaagd is zijn theoretische kennis te koppelen aan zijn activistische ervaring, verdient een groot lezerspubliek.' (Jos Geysels in Apache)

'Boekentitels met uitroeptekens zijn doorgaans te mijden, maar voor Red de democratie! mag u een uitzondering maken. Het boek van Manu Claeys is erudiet, intelligent, en brengt nuances en redeneringen die 280 Twittertekens mijlenver overstijgen.' (Yves Desmet in HUMO)

'Dit boek nodigt zowel uit tot actie als tot reflectie. Red de democratie! is het allemaal geworden: all-in one. De activist in Claeys heeft de essayist mee aan boord gehesen en samen kijken ze met dat dubbele petje op naar het algemene en het specifieke, naar de systeemfouten en naar de oplossingen voor de werking van de representatieve democratie.' (Walter Lotens in DeWereldMorgen)

'Red de democratie! is een boek waar ik van hoopte dat Manu het ooit zou schrijven, het is een geschenk, ongenadig, doch hoopvol, scherp maar liefdevol, positief onder strikte voorwaarden en het beschrijft hoe we in die klotezooi geraakt zijn die zich nog steeds verkoopt als ‘democratie’ en hoe we die terug als burger kunnen veroveren. Elk politiek boek geschreven door politici wordt hierdoor irrelevant, elke weekendanalyse wordt hierdoor meteen naar de papiermolen verwezen en het beschaamt elke zogenaamde langetermijnvisie die in de eerste plaats poogt stemmen te winnen. THIS IS IT. Een handleiding om de democratie te bestendigen in deze eeuw.' (Jeroen Olyslaegers, facebook)

'Wat een verademing! Een gebeitelde tekst, een onderbouwde reflectie, een verhaal maar vooral een bedachtzame analyse over het onontkoombare falen van wat we genoegzaam onze representatieve democratie noemen en hoe deze verworvenheid hic et nunc totaal herdacht en herijkt moet worden. Een handboek voorbij de vrijblijvende verontwaardiging en het primaat van het (partij)politieke cynisme.' (Jan Denolf, afdelingshoofd ministerie van Cultuur, facebook)

'In het rijtje van de vele, niet zelden apocalyptisch getoonzette boeken die, als het werk van drama queens, waarschuwen voor de nakende ondergang van de democratie past op het eerste gezicht ook het net verschenen Red de democratie! van schrijver en activist Manu Claeys. Niet dat hij de tirannie voorspelt of lijdt aan verongelijkte weldenkendheid. Maar ook in zijn ogen ‘hapert’ het systeem en moet de democratie worden ‘gered’. Maar hij doet er ook suggesties voor.' (Marc Reynebeau in De Standaard)

Polis, 2018

Print deze pagina... enkel als het niet anders kan!