Actueel

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Foto's

Boeken

Essays

Opinies

Interviews

Contact

Bibliografie

In 1993 laureaat van de ECI-essayprijs met het essay De goede verstaanders. Censor/sensor – censuur/sensuur (Schandelijke boeken, De Haan, 1993).

In december 2000 publicatie van het essay Het Vlaams Blok in elk van ons, dat als eerste Kerstessay verschijnt in De Standaard en later ook als boek wordt uitgebracht (Van Halewyck, 2001). In 2003 verschijnt de Franse versie, in een vertaling van Pascale Bonnet: Le Vlaams Blok en chacun de nous (Éditions Luc Pire). Bekroond met de driejaarlijkse literaire prijs van de provincie West-Vlaanderen.

Periode 2001-2005: verschillende essays over cultuurparticipatie. Belangrijkste teksten uit die periode: Kunst als bezwering, cultuur als feest – over de mogelijke slagkracht van kunst tegenover maatschappelijke onverdraagzaamheid (Cultureel jaarboek Antwerpen, 2001), Pleidooi voor onveiligheid – definities en tegendefinities bij het debat over publieksparticipatie (Pigment, 2003), Comfort en competentie (Courant, 2004), Kind aan huis – niet iedereen, wel zo veel mogelijk? (HetPaleis, 2004), Het kind en de rekening – naar de kern van het participatiedebat (HetPaleis, 2005), Kunst is als lucht – pleidooi voor een doelgericht kunstbeleid (online-essay, 2006).

Periode 2002-2007: politieke essays, o.a. Mijn straat en ik – over burgerzin en het sociale verkeer (Reflector, 2002), Papier, podium, plein: de georganiseerde burger (2002), Dat andere huis (Sampol, 2002), Het verschil is vandoen – over de vijfde ideologie (Oikos, 2003), Lynchdemocratie – beschouwingen bij het collectieve ontslag van het Antwerpse schepencollege (online-essay, verkorte versie in De Standaard, 2003), Definities van voldoende en onvoldoende (De Standaard, 2007), Niet de vaderen maar de kinderen – communautarisme en het groene denken (Waar België voor staat – een toekomstvisie, Meulenhoff/Manteau, 2007).

Periode 2004-2005: zoektocht naar koppeling tussen het schrijven en het actievoeren. Voorjaar 2004: stedenbouwkundig essay Herwonnen stad voor de bewonersvereniging BorgerhouDt van Mensen, waarin het overkappen van de Antwerpse ring bepleit wordt. Najaar 2004: oprichting en woordvoerderschap van het actiecomité De Ploeg, een samenwerkingsverband van zeven buurtcomités in en rond de Antwerpse Kievitwijk. Over de strijd rond de projectontwikkeling op het Antwerpse Kievitplein volgen diverse essays, o.a. Kroniek van een groeiende verontwaardiging.

Periode 2005-2014: lancering voor en vanuit het Antwerpse burgercollectief stRaten-generaal van een alternatief voor de Antwerpse Oosterweelverbinding, een nieuwe snelweg door de stad. Dit leidt tot een breed en langlopend maatschappelijk debat over mobiliteit, stadsontwikkeling en politieke participatie door burgers. Publicatie van o.a. Van knelpunten naar knooppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen, een toekomstvisie (Forum 2020, 2010, 137 blz.) en On Accuse/No Excuse (Straatego, 2014, 189 blz.).

In 2013 wordt een selectie van teksten (essays, schotschriften, persberichten, …) gebundeld in het boek Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie – Het Oosterweeldossier (Van Halewyck, 2013, 552 blz.).

Periode 2012-2018: reeks van essays waarin een andere kijk op politiek, democratie en burgerengagement geëxploreerd wordt: o.a. Alle macht inderdaad aan het volk (Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, april 2012), De negende macht (lezing op symposium ‘Can do-ocracy deepen democracy?’, Den Haag, 6 december 2012, publicatie in Doen, Nieuwe vormen van democratie, 2013), Vóór burgerdeliberatie (Sampol, november 2013), Democratie op mensenmaat (lezing symposium ‘Participatie, de wol bij al het geblaat’, Vlaams parlement, 9 december 2014), De toekomst van het politieke dier (lezing Het Zoekend Hert, 21 juni 2015), Horizontale handelwijzen (lezingen Bozar, Brussel, 12 mei 2016 en Transitiefestival Vooruit, Gent, 28 oktober 2016), We overkappen de Antwerpse ring (Streven, oktober 2016), Valsamoggia (Huldeboek Mark Suykens, algemeen directeur VVSG, 21 januari 2017), Bouwen op bewonersparticipatie (Danielle Dierckx en Marc Swyngedouw, Onze Stad, Inspiratie voor de stad van morgen, Acco, 17 maart 2017), Verzoening vraagt verbeelding (De Standaard, 6 november 2018), Verkiezingen drijven mensen uit elkaar (De Standaard, 22 december 2018), Burgers bepalen de richting, overheden het tempo (Het Ringland Boek, februari 2019).

In mei 2018 publicatie van Red de democratie! Waarom het systeem hapert en wat we eraan kunnen doen (Polis, 2018, 366 blz.).

Voorjaar 2019: reeks van opinies over klimaatbeleid en burgerparticipatie: Oorlogscampagne zonder einde (De Standaard, 18 januari 2019), Politici kunnen de uitdaging niet (alleen) aan (De Standaard, 2 februari 2019, samen met Luc Huyse), Een toekomstverbond voor het klimaat (De Morgen, 16 februari 2019), Geen koudwatervrees voor vernieuwing democratie (De Morgen, 5 maart 2019), Het ingebeelde nadeel van een intendant (De Standaard, 8 maart 2019).

In mei 2019 publicatie van Pleidooi voor een klimaatintendant (Straatego, 2019, 88 blz.).

Print deze pagina... enkel als het niet anders kan!