Actueel

Auteur
   -Biografie
   -Bibliografie
   -Prijzen
   -Foto's

Boeken

Essays

Opinies

Interviews

Contact

Biografie

° 16 mei 1964, Brugge. Opgegroeid in Knokke-Heist. Woont en werkt sinds 1991 in Borgerhout (Antwerpen) met Anne Provoost. Heeft drie volwassen kinderen.

Studeerde Germaanse Filologie aan de KU Leuven (1982-86) – grootste onderscheiding. Thesis: The American Sophisticates, 1865-1930, an investigation of the origin, the growth and the nature of a decadent consciousness in American literature.

Volgde postgraduaat Antropologie (KU Leuven) en Master in English (University of Minnesota). Woonde in 1987 en 1988 in de Verenigde Staten (Minneapolis).

Was van 1989 tot 1996 fondsredacteur bij de Leuvense uitgeverijen Kritak en Van Halewyck. Is sinds 1996 zelfstandig schrijver. Staat op de auteurslijst van het Vlaams Fonds der Letteren.

Schreef in 1990 een Basisencyclopedie voor de jeugd (Deltas), die ook in een Franse vertaling verscheen (Chantecler).

Was in 1993 laureaat van de ECI-essayprijs met het essay De goede verstaanders. Censor/sensor – censuur/sensuur (Schandelijke boeken, De Haan, 1993).

Schreef na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 het essay Het Vlaams Blok in elk van ons, dat als eerste Kerstessay gepubliceerd werd in De Standaard en later ook als boek verscheen (Van Halewyck, 2001). In 2003 verscheen de Franse versie, in een vertaling van Pascale Bonnet: Le Vlaams Blok en chacun de nous (Éditions Luc Pire). Kreeg voor het essay de driejaarlijkse literaire prijs van de provincie West-Vlaanderen.

Publiceerde in de volgende jaren vooral over cultuurparticipatie. Belangrijkste teksten uit die periode: Kunst als bezwering, cultuur als feest – over de mogelijke slagkracht van kunst tegenover maatschappelijke onverdraagzaamheid (Cultureel jaarboek Antwerpen, 2001), Pleidooi voor onveiligheid – definities en tegendefinities bij het debat over publieksparticipatie (Pigment, 2003), Comfort en competentie (Courant, 2004), Kind aan huis – niet iedereen, wel zo veel mogelijk? (HetPaleis, 2004), Het kind en de rekening – naar de kern van het participatiedebat (HetPaleis, 2005), Kunst is als lucht – pleidooi voor een doelgericht kunstbeleid (online-essay, 2006).

Schreef tussendoor ook politieke essays, o.a. Mijn straat en ik – over burgerzin en het sociale verkeer (Reflector, 2002), Dat andere huis (Sampol, 2002), Het verschil is vandoen – over de vijfde ideologie (Oikos, 2003), Lynchdemocratie – beschouwingen bij het collectieve ontslag van het Antwerpse schepencollege (online-essay, verkorte versie in De Standaard, 2003), Definities van voldoende en onvoldoende (De Standaard, 2007), Niet de vaderen maar de kinderen – communautarisme en het groene denken (Waar België voor staat – een toekomstvisie, Meulenhoff/Manteau, 2007).

Schreef eind 2003 voor de bewonersvereniging BorgerhouDt van Mensen het stedenbouwkundig essay Herwonnen stad, waarin hij het Ringpark De Knoop of de overkapping van de Antwerpse ring tussen Borgerhout en Deurne concipieerde. Het project staat inmiddels opgenomen in het Antwerpse structuurplan, inspireerde steeds meer Antwerpenaren en vormde de historische aanzet voor het overkappen van de volledige Antwerpse ring zoals vastgelegd in het Toekomstverbond van 15 maart 2017, ondertekend door de drie Antwerpse burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ring, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen.

Richtte in 2004 het actiecomité De Ploeg op, een samenwerkingsverband van zeven buurtcomités in en rond de Antwerpse Kievitwijk. Publiceerde in 2004 en 2005 diverse teksten en essays over hun strijd rond de projectontwikkeling op het Antwerpse Kievitplein.

Lanceerde in 2005 voor en vanuit het Antwerpse burgercollectief stRaten-generaal een alternatief voor een geplande snelweg door Antwerpen, de Oosterweelverbinding. Voerde samen met vele Antwerpenaren succesvol oppositie tegen dit overheidsproject zoals toen geconcipieerd en vóór alternatieve zienswijzen. Publiceerde daarover het boek Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie Het Oosterweeldossier (Van Halewyck, 2013). Dit initiatief leidde tot aanpassingen van de oorspronkelijke plannen en tot het opstarten van o.a. een werkbank ‘Routeplan 2030’, waarin burgerbewegingen, overheden en externe experten samen een nieuw mobiliteitsplan voor de Antwerpse regio schrijven.

Schreef en publiceerde samen met Peter Verhaeghe Van knelpunten naar knooppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen (Forum 2020, 2010) en On Accuse / No Excuse (Straatego, 2014).

Is sinds juni 2010 voorzitter van stRaten-generaal, dat in dat jaar de Prijs voor de Democratie kreeg. Ondertekende op 15 maart 2017 voor stRaten-generaal een Toekomstverbond met de Vlaamse regering en de stad Antwerpen.

Schreef in de periode 2012-2018 een reeks essays waarin een andere kijk op politiek, democratie en burgerengagement werd geëxploreerd: o.a. Alle macht inderdaad aan het volk (Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, april 2012), De negende macht(lezing op symposium ‘Can do-ocracy deepen democracy?’, Den Haag, 6 december 2012, publicatie in Doen, Nieuwe Vormen van democratie, 2013), Vóór burgerdeliberatie (Sampol, november 2013), Democratie op mensenmaat (lezing symposium ‘Participatie, de wol bij al het geblaat’, Vlaams parlement, 9 december 2014), De toekomst van het politieke dier (lezing Het Zoekend Hert, 21 juni 2015), Horizontale handelwijzen (lezingen Bozar, Brussel, 12 mei 2016 en Transitiefestival Vooruit, Gent, 28 oktober 2016), We overkappen de Antwerpse ring (Streven, oktober 2016), Valsamoggia (Huldeboek Mark Suykens, algemeen directeur VVSG, 21 januari 2017), Bouwen op bewonersparticipatie (Danielle Dierckx en Marc Swyngedouw, Onze Stad, Inspiratie voor de stad van morgen, Acco, 17 maart 2017), Verzoening vraagt verbeelding (De Standaard, 6 november 2018), Verkiezingen drijven mensen uit elkaar (De Standaard, 22 december 2018), Burgers bepalen de richting, overheden het tempo (Het Ringland Boek, februari 2019).

Ontving op 14 november 2017 de Georges Allaert Prijs van de Stichting MORO van de UGent voor meest verdienstelijke persoonlijkheid in de domeinen mobiliteit en ruimtelijke planning.

Publiceerde in juni 2018 Red de democratie! Waarom het systeem hapert en wat we eraan kunnen doen (Polis, 2018), waarin hij schetst hoe het politieke verengen van burgerschap tot kiezerschap de democratie verzwakt en, paradoxaal genoeg, zelfs in gevaar brengt. Contouren voor een uitweg ziet hij in het bestuurlijk creëren van ruimte voor actief burgerschap, met aandacht voor verschillende aspecten en niveaus ervan in de democratische praktijk – zowel binnen de procedures (participatie) als erbuiten (activisme).

Is sinds december 2018 lid van de raad van bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

Publiceerde in mei 2019 Pleidooi voor een klimaatintendant (Straatego, 2019), na in een aantal opiniestukken en in het debatprogramma Nachtwacht (2 maart 2019) te hebben gewezen op de noodzaak van een andere beleidscultuur bij de aanpak van de klimaatopwarming. Werkte mee aan het rapport van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid (luik ‘governance’), dat ook in mei 2019 verscheen.

Print deze pagina... enkel als het niet anders kan!